نوشتن یا ننوشتن
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: قاسم شیری - سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳

امروز نوشتن يا ننوشتن هست می شود.

من امروز از خودم

از راههای رفته می گويم

دريغی نيست

اگر مقصد نبود و سايه ساری را نياسوديم

برای راهرو پايان ره مرگ است

برای راهرو

راهی که در پيش است

بوی زندگی دارد

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :