نوشتن یا ننوشتن
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: قاسم شیری - یکشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٤

 

بگذار من که آب گذشته است از سرم

یکبار هم به کفر تو ایمان بیاورم

دستی به هست و نیست ببر کودکانه است

از باید و نباید تو هر چه ازبرم

حس می کنم که سرخی و زردی موازیند

در آتش نگاه تو وقتی که می پرم

جویای حال دیشب من بوده ای، سپاس

کتمان چرا که از شب آینده بهترم

افتاده است مثل پریدن بدون تو

رویای با تو بال زدن پاک از سرم

گفتی نبند، گوش نکردم به این امید

کاین شرط را به راحتی آب می برم

خندیدی و براق شدم: کم نبین مرا

یوسف تر از ترا به همان دوک می خرم

دارد تمام می شود آن شرط و من هنوز(۱)

پیش شراب و شعرو خودم کم می آورم

باید شبی فرار کنم از دریچه و

"به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم"

 

 

                                                                                                    پاییز ۸۴

(۱) اگه شرط بندی چخوف رو خوندید چه بهتر

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :