نوشتن یا ننوشتن
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: قاسم شیری - پنجشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٤

 

-  مردم!

کدام شما دشمنی در زندگی نداشته است؟

 

-  کارگران خسته سر بلند کردند

دیوانه هر روزه

بر پله های نیمه کاره ایستاده بود

 

-  دشمنان خود را دوست بدارید

شما زنده به آنانید

افسوس که سخنم را نمی فهمید

 

- زبان به کام بگیر

خسته ایم

بگذار لختی سر بر زمین بگذاریم

 

-  دشمنان خود را دوست بدارید

آنان نیرویتان می دهند

و در برابر دوستان بیمه تان می کنند

 

- این را که دیروز گفتی

حرف تازه چه داری؟

 

-  ابلیس

ابلیس بر دروازه دوزخ ایستاده است

خشمگین

ترس خود را نپوشانید

در این دیار

 آرامش را به چیزی نمی خرند

 

-  ما را از دوزخ می ترسانی؟

ما هر روز در دوزخیم

سر و روی مان را ببين

 

- ابلیس بر دروازه دوزخ ایستاده است

هوشیار

و ازاین آتش

که سر بر آسمان می ساید

گریزی نیست

 

-  آفتاب را می گویی؟

آری! می سوزاند بی پیر

 

-  ابلیس بر دروازه دوزخ ایستاده است

به پیشواز

پرندگان آسمان را ببینید

دسته دسته می میرند

و در پای ما فرو می ریزند

 

در میان خفتگان

دستی دستمال از چهره برگرفت

و دستی به سنگ رفت

دیوانه گریخت

 

    زمستان ۸۴

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :