نوشتن یا ننوشتن
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: قاسم شیری - شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳

صبح يک روز زمستانی را

می توان با چشمت

اگر آرام نشيند برخاست

و به جنگل زد

دنبال شکار

باز هم ميگويم

اگر آن چشم تو آرام نشيند

آرام

ورنه يک صبح زمستانی هم

چشم جادويی تو

می تواند ناگاه

عزم صيادی را

مثل يک صيد بدوزد بر چوب

مثل يک صيد گرفتار

در پای درخت

زمستان ۱۳۸۰

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :