نوشتن یا ننوشتن
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: قاسم شیری - جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۳

لختی بايستيد٬ به بن بست خورده ايم

اين بار چندم است که رودست خورده ايم؟

خوان دهم گذشت٬ عجيب است باز هم

اينجا به ديو بد هوس مست خورده ايم

گفتيم واحه ايست و چون باد تاختيم

واحه؟ به چند تپه شن پست خورده ايم

ما را بگو که باز دل از تو نمی کنيم

ازتو که هر چه خنجر و نيش است خورده ايم

از تو نمی کنيم دل و فکر می کنند

مردم٬ که ما به ساحر تردست خورده ايم

ای کاش از نگاه تو ترسی نداشتيم

تا بشمريم آنچه از آن مست خورده ايم

ای کاش... باز وسوسه آغاز می شود

اين بار چندم است که رودست خورده ايم؟

بهار ۱۳۷۹

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :